Reciklaža sekundarnih sirovina: Ovo je način da sačuvamo životnu sredinu

U proizvodnim pogonima, kao i u velikom broju naših porodičnih domaćinstava, može se pronaći velika količina sekundarnog otpada koji može biti podvrgnut procesu reciklaže. Umesto toga, ovaj otpad često ostaje zaboravljen dovodeći do rizika od zagađenja životne sredine.
Tako, u procesu proizvodnje u različitim fabričkim pogonima dolazi do pravljenja velikih količina sekundarnog otpada koji, ako se ne tretira na tehnološki ispravan način, može predstavljati opasnost po zdravlje i ekologiju. Opasnost je dodatno uvećana ukoliko ovaj otpad završi u vodovodnom sistemu. Zato je veoma važno da budemo svesni važnosti recikliranja sekundarnih sirovina, a naročito bakra.

Najzastupljenija sirovina je bakar

U domaćinstvima je veoma važno voditi računa o odlaganju otpada koji sadrži aluminijum, olovo, a posebno bakar. Treba obratiti pažnju posebno na sve kablove jer se u njima nalaze bakarne licne.
Poželjno je da pri bacanju starih uređaja kabl isečete, kao i da sve produžne kablove odvojite i spremite za reciklažu. Na ovaj način odgovorno se ponašate prema životnoj sredini u kojoj živite ali i onome što ostavljate generacijama koje dolaze. Na taj način odgovornim postupanjem sprečavate moguća zagađenja i pomažete razvojni proces reciklaže.
Bakar se nalazi gotovo u svim malim uređajima, a ako se oni odlažu na nepravilan način rizikujemo zagađenje životne sredine, jer bakar kao i drugi metali ako se ne tretira na pravilan način može dovesti do štetnih posledica. Često i dugoročno izlaganje bakru može dovesti do trovanja i narušavanja kvaliteta zdravlja.
Proizvodni pogoni takođe prave dosta bakarnog otpada, koji se koristi u proizvodnji mnogih uređaja. Tako se bakar koristi pri pravljenju telefona, automobila, frižidera, televizora i niza proizvoda koji su u svakodnevnoj upotrebi prosečnog čoveka.

Reciklaža bakra

Zbog velike količine sirovina koje postaju otpada sadrže bakar, važno je govoriti i o značaju reciklaže i njenim prednostima po životnu sredinu. Recikliranjem se sprečavaju tone otpada od završavanja na deponiji na kojoj on ne može ponovo biti iskorišćen. Deponije ne samo da su otrovne po životnu sredinu, već narušavaju i lepotu gradova u kojima se nalaze. Dok kod reciklaže, pored uređenog načina obavljanja iste dolazi i do uštede energije. Konkretno za reciklažu bakra koristi se 85% manje energije nego za primarnu proizvodnju. Bakar namenjen za reciklažu nije samo otpad on je zapravo post potrošački resurs spreman na neograničenu upotrebu. Najveća prednost reciklaže bakra je da ne gubi svoja svojstva i to što može biti modifikovan po potrebi.

Kako da savesno reciklirate?

Cilj svih nas je da svoje životno okruženje održimo zdravim i sačuvamo ga za generacije koje dolaze. Zato je bitno da pametno postupamo sekundarnim sirovinama i uputimo ih na mesto koje može na najkvalitetniji i bezbedniji način da ih obradi i udahne novi život. Fabrika Jugo – Impex već 30 godina radi na usavršavanju procesa reciklaže i jedna je od vodećih kompanija u tom sektoru, a odgovoran odnos prema očuvanju životne sredine ovoj kompaniji nalazi se na najvišem mestu.
Od recikliranja koje se odvija u tehnološki potpuno sigurnom procesu od bakra dobija se čak tri proizvoda. Ova tri proizvoda ekspandirana bakarna granula- kockica, bakarni blok-ingot i bakarna granula – sačma pronalaze svoju upotrebu ponovo u proizvodnim pogonima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *